Inspectie en onderhoud van noodverlichting

Noodverlichting is een vorm van verlichting die wordt ingeschakeld als de elektriciteitsvoorziening uitvalt en dus van levensbelang is bij calamiteiten. Om een goede werking te garanderen is periodiek onderhoud en een inspectie essentieel en wettelijk verplicht.

Wat Van Duivenbode Elektrotechniek voor de noodverlichting in uw bedrijfspand, schoolgebouw, compartimentencomplex of VvE kan betekenen wordt in de onderstaande punten verduidelijkt.

 • Wat is noodverlichting?
  Dit is verlichting die in werking treedt, wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt. Zij wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.
 • Wat is inspecteren?
  Om een goede werking van de noodverlichting te waarborgen moet er ten minste eenmaal per jaar een functionele inspectie en vakkundig onderhoud plaatsvinden. Dit omvat een visuele inspectie als ook het testen van de installatie welke door regelgeving wordt voorgeschreven.
 • Wetgeving en normen noodverlichtingsinstallaties
  De aanwezigheid van een noodverlichtingsinstallatie voor een gebouw wordt bepaald door twee wetten. De Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo; Bouwbesluit 2012) en De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet; Arbobesluit).
 • Decentrale- en centrale noodverlichting
  Decentraal gevoede armaturen zijn voorzien van een inwendige batterij. Centraal gevoede armaturen worden allemaal gezamenlijk gevoed door 1 of meerdere batterij-units. Er zit dan geen eigen accu meer in de noodverlichting.
 • Inspectiepunten noodverlichting
  Tijdens de inspectie van het noodverlichtingsysteem worden de volgende vragen bekeken:  - past het noodverlichtingsysteem nog bij het gebruik van het gebouw?  - is voldoende rekening gehouden met specifieke risicovolle situaties?  - voldoen de toegepaste producten nog?  - is de noodverlichting correct geïnstalleerd?  - wordt het vereiste lichtniveau behaald?  - behalen de armaturen de vereiste brandduur bij nood?
 • Onderhoudspunten noodverlichting
  Bij onderhoud worden de onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:  - correctief onderhoud  - preventief onderhoud  - verslaglegging. Kort samengevat duidt dit op het vervangen van versleten of beschadigde onderdelen, het voortijdig vervangen van batterijen of lichtbronnen en het opmaken van een onderhoudsrapport wat alle bevindingen omschrijft.

         

X

Right Click

No right click